Our Constitution

Our Constitution

 

 

The Collaboratorium is a Not for Profit Organization, with the purpose of empowering collaborative culture.

There are no full time employees, but an Executive board and an Advisory board and a competent network of skilled individuals that embrace collaboration and empower collaborative culture.

 

What is Not For Profit?

 

Not for profit describes a type of organization that does not earn profits for its owners. All of the money earned by or donated to a not-for-profit organization is used in pursuing the organization’s objectives and keeping it running. Typically, not-for-profit organizations are charities or other types of public service organizations.

 

OUR PURPOSE

(the original is in danish, because the Collaboratorium originates from Denmark)

 

1.3 Den selvejende institutions formål er at fremme, foretage og forske i kollaborative tiltag og projekter i krydsfeltet mellem natur og samfundsvidenskab, humaniora, teknologi, kunst og erhvervslivet, med henblik på at udbrede en dybdegående forståelse for tværgående kollaborativ kultur på tværs af samfund, organisationer, uddannelser, virksomheder og lande. Det er derudover institutions formål at bidrage med rådgivning, deltagelse og netværk til fremme af åben kollaborativ viden-skabelse. Institutionens formål er almennyttigt.

1.4 Den selvejende institution kan ud over det ovenfor nævnte, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til dette formål, eller som er baseret på viden den selvejende institution, Collaboratorium, har opbygget.

1.5 Collaboratorium skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser.

 


The english version:

1.3 The purpose of theNot for Profit Organization is to promote, carry out and research collaborative initiatives and projects in the intersection between nature and social sciences, humanities, technology, art and business, with a view to disseminating an in-depth understanding of cross-cutting collaborative culture across societies, organizations, education, businesses and countries. In addition, the institution’s purpose is to contribute with counseling, participation and networking, to promote open collaborative knowledge-creation. The institution’s purpose is non-profit.

1.4 The Not for Profit organization may, in addition to the above, carry out activities which have a natural connection to this purpose, or which are based on knowledge the Collaboratorium, has accumulated.

1.5 Collaboratorium must be independent of economic and commercial interests.